Edytor Prawa Miejscowego  ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA       PLAN BUDYNKU 
WYSZUKAJ:   

Przejrzysta Polska
Strona rozbudowana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Strona rozbudowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Przedmiot oferty
Nieruchomość gruntowa niezabudowana
dz.: 536/4
pow.: 1,8050 ha
Lokalizacja
ul. Borowa, 22-300 Krasnystaw
Cena wywoławcza
399 000,00 PLN
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT
zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.
Powierzchnia
1,8050 ha
Stan prawny
Własność: Powiat Krasnostawski
Propozycja wykorzystania
Teren na którym zlokalizowana jest nieruchomość nie jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zaświadczeniem Burmistrza Krasnegostawu z dnia 20 marca 2012 roku Nr IRGP.6724.1.25.2012 roku, w zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnystaw przyjętego Uchwałą Nr X/73/2011 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 27 października 2011 roku oraz zmienioną Uchwałą Nr XII/98/2011 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 15 grudnia 2011 roku teren na którym położona jest działka przeznaczony jest pod usługi oraz obiekty produkcyjne, składy i magazyny (teren oznaczony symbolem U/P).
Charakterystyka
Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Działka o kształcie regularnym zbliżonym do czworokąta. Teren działki pochylony w kierunku północnym. W środkowej części działki znajduje się skarpa. Przez teren działki przebiega wewnętrzna napowietrzna linia elektroenergetyczna. Działka częściowo ogrodzona.
Dodatkowe informacje
Uzbrojenie terenów przyległych: energia elektryczna, woda, telefon, gaz.
Osoba do kontaktu
Seweryn Kaźmierczak
Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie,
ul. Sobieskiego 3
22-300 Krasnystaw
pokój Nr 02
lub telefonicznie (82) 576-72-86 do 88 wew. 122 lub 126.
Dokumenty

wersja do wydruku wersja do wydruku


© 2003-2015 by Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie. Wszelkie prawa zastrzeżone!
Liczba odsłon: 7317332